CALIFICARE PROFESIONALĂ

Home » Fapte interesante » Subiecte generale » CALIFICARE PROFESIONALĂ

Auszubildende

Mi a jövőbe tekintünk!

Noi ne uităm spre viitor!

Ucenici sunt experții noștrii de mâine. Grupul Heiche oferă locuri de educare sigure de înaltă calitate atât în ​​activitățile industriale cât și în cele comerciale.

Oferim posibilitatea în fiecare an pentru tineretul iesit din școală, de a dobândi calificări profesionale, cum ar fi agent comercial, profesioniști de tratament de suprafață, tehnicieni mecanici, și profesioniști de logistică și depozitare industrială calificaţi. Cei 3 ani de formare profesională pentru un agent comercial în primul și al doilea an de școală, de exemplu, acoperă următoarele puncte: statistică, depozitare, procesare de text, gestionarea ordinelor de cumpărare și al facturilor, siguranța la locul de muncă, protecția mediului și utilizarea rațională a energiei, managementul firmelor, organizarea muncii și instrumente de organizare, procesele de management de birou, de comunicare de birou, de prelucrare a datelor, managementul personalului, contabilitate și evaluare a costurilor. Înainte de sfârșitul celui de-al doilea an de formare, trebuie să dea un examen scris în fața Camerei de Meserii.

În al treilea an de învățământ, ucenicii vor aprofunda cunoștințele dobândite în punctele menționate mai sus. Condițiile-cadru includ educație săptămânală sau în două schimburi la școala”Gustav von Schmoller,” școală din Heilbronn. Condițiile prealabile pentru admitere sunt școală profesională finalizată, contact bun cu oameni, să-i placă munca pe calculator, perseverență și diligență, bună înțelegere și comportament adecvat.

De asemenea tehnicianul mecanic tratare suprafete industriale are timp de pregătire 3 ani, primul și al doilea an de studii acoperă următoarele domenii, printre altele: reglementări de securitate si sănătate în muncă și de prevenire a accidentelor, măsuri de luat după un accident, măsurarea lungimii piesei de prelucrat, examinare calității suprafețelor, diferenţele la pilirea pieselor din lemn, otel si plastic, pilirea la dimensiune suprafeţe paralele,

tăierea conductelor trasate cu fierăstrăul de mână, lipirea tablelor si a țevilor, controlarea pieselor în ceea ce privește posibilitatatea de a fi tratat superficial, ce operațiuni de pregătire sunt necesare, prepararea soluțiilor cu concentrații determinate, măsurarea conductivității și al pH-ului, construcția și modificarea structurilor și platformelor în scopul de a adaptare la piesa de prelucrat care urmează să fie tratată, efectul tratamentelor termice asupra structurii materialului și asupra eventualelor tratamente ulterioare, să cunoască diferențele dintre diferitele tehnologii de tratare a suprafețelor. Va avea loc un examen practic și oral intermediar înainte de sfârșitul celui de al doilea an de pregătire.

În al treilea an de formare: planificarea și prepararea electrozilori auxiliari și suprapuneri, gestionarea echipamentelor, mînuirea și controlul echipamentul asociat cum ar fi sisteme de filtrare, stații de dozare și alimentatoare chimice,curățirea și întreţinerea electrozilor, proceduri pentru îndepărtarea mecanică, chimică, electrochimică sau fizică a straturilor de acoperiri, eliminarea profesională al deșeurilor și reziduurilor, punerea în aplicare al sistemului de management al calității pentru a îmbunătățirea calității muncii. Educația profesională realizat sub formă de bloc are loc în centrul Gmünd Schwäbisch,la școala profesională de gavanizare.

A treia educație profesională, care desfășurăm e pregătirea profesională de tehnician industrial. Această formă de învățămînt durează 3,5 ani, și are loc la școala uzinei și în paralel cooperînd cu școala profesională din Neckarsulm. Tehnicianii industriali sunt angajați în industria prelucrătoare, întreținerea și controlul sistemelor de inginerie. Ei lucrează în domeniul echipamentelor de producere realizînd ajustarea, transformarea și instalarea lor.

Zonele de aplicare tipice pentru ei este întreținerea, fabricarea de mașini și echipamente, tehnologia de producție și producția instrumentelor fine. Tehnicienii industriali îndeplinesc sarcinile în mod independent, luând în considerare și respectând reglementările relevante și măsurile de siguranță, coordonează activitățile lor cu departamentele următoare, formează grupuri de lucru- echipează locurile de muncă- organizează procesele de producție și le testează. Trebuie să monitorizeze și să documenteze activitatea de întreținere și reparații, ținând cont de sistemele companiei de management al calității.

Produc piese de schimb și componente, le asamblează ca sisteme tehnice, constatează defectele sistemelor tehnice, detectează cauzele lor, și documentează totul, repară sistemele tehnice, efectuează transformări necesare la mașini și sisteme, efectuează întreținere și inspecții,selectează proceduri de testare și dispozitive de testare,au grijă de operabilitatea sistemelor tehnice, știu să verifice și să extindă componentele electrice al tehnologiei de control.

Acum putem oferi posibilitate pentru 9 tineri să învețe o profesie cu un viitor promițător.
Noi oferim cel mai înalt grad de pregătire profesională în perspectivă pentru cei interesați.
Spiritul de echipă, motivația de performanță, responsabilitatea pun ștampila pe munca noastră.
Noi oferim anual programe-cadru extinse cu demonstrații la diverse târguri educaționale, târguri de formare profesională – asa am luat parte anul trecut, de ziua Camerei de Comerț și Industrie (IHK) germană, în târguri educaționale precum și la târguri locale de formare profesională

gruppenbild2